නාවික හමුදාධිපතිතුමන් ඉන්දීයානු යුද හමුදාවේ සහ වෙරළාරක්ෂක බලකායේ ප්‍රධානීන් හමුවේ
 

දින පහක නිළ සංචාරයක් සඳහා ඉන්දීයාව බලා පිටත්ව ගොස් සිටින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා පසු ගිය මස 30 වන දින ඉන්දීයානු යුද හමුදාවේ සහ වෙරළාරක්ෂක බලකායේ ප්‍රධානීන් හමුවන ලදි.

 

නාවික හමුදාධිපති ඉන්දීයානු යුද හමුදාධිපති හමුවීම

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාවික හමුදාධිපති ඉන්දීයානු වෙරළාරක්ෂක බළකායේ අධ්‍යක්ෂ ‍ජෙනරාල්තුමන් හමුවීම