නාවික හමුදාධිපතිතුමන් පාකිස්තානු නාවික හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හමු වේ
 

2017- අමාන් ජාත්‍යන්තර සාගරික අභ්‍යාසයට සහභාගී වීම සඳහා පාකිස්තානය බලා ගොස් සිටින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා පාකිස්තානු නාවික හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී කිහිප දෙනෙකු අද (13) හමුවන ලදී. එසේ හමු වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර පාකිස්තානයේ කරච්චි ප්‍රදේශය භාර ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් පාරුක් අහමඩ් , පාකිස්තානයේ දියත් විධානය භාර ආඥාපති වයිස් අද්මිරාල් සයිඩ් අරිපුල්ලා හුසානී සහ කරච්චි නැව් තඨාකාංගණ හා ඉංජිනේරු ක්‍රියාකරකම් පිළිබද සමාගමෙහි ප්‍රධාන, විධායක නිලධාරී රියර් අද්මිරාල් සයිඩ් හසන් නසීර් යන නිලධාරීන් වේ.

නාවික හමුදාධිපතිතුමන් පාකිස්තානයේ කරච්චි ප්‍රදේශය භාර ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් පාරුක් අහමඩ් මහතා හමු විම

නාවික හමුදාධිපතිතුමන් පාකිස්තානයේ දියත් විධානය භාර ආඥාපති වයිස් අද්මිරාල් සයිඩ් අරිපුල්ලා හුසානී මහතා හමු විම

නාවික හමුදාධිපතිතුමන් කරච්චි නැව් තඨාකාංගණ හා ඉංජිනේරු ක්‍රියාකරකම් පිළිබද සමාගමෙහි ප්‍රධාන, විධායක නිලධාරී රියර් අද්මිරාල් සයිඩ් හසන් නසීර් මහතා හමුවිම