නාවික හමුදාධිපතිතුමන් බ්‍රසීල නාවික හමුදාධිපතිතුමන් හමුවේ
 

බ්‍රසීලයේ රියෝද ජනෙයිරෝ නුවර පැවැත්වෙන ඇමරිකානු අභ්‍යාවකාශ හා ආරක්ෂක ප්‍රදර්ශණයට (LAAD - 2017) සහභාගි වෙමින් සිටින නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා ඊයේ (4) බ්‍රසීල නාවික හමුදාධිපති අද්මිරාල් එඩුආර්ඩෝ ලීල් ‍ෆෙරෙයිරා මහතා හමු වන ලදී.