ජපාන ස්වයං ආරක්ෂක සාගරික බලකායේ ඒකාබද්ධ කාර්යය මණ්ඩල මාණ්ඩලික ප්‍රධානී බටහිර නාවික විධානය භාර ආඥාපතිතුමන් හමුවෙයි
 

ජපාන ස්වයං ආරක්ෂක සාගරික බලකායේ ඒකාබද්ධ කාර්යය මණ්ඩල මාණ්ඩලික ප්‍රධානී, අද්මිරාල් කට්සුටෝෂි කවානෝ මහතා ඊයේ (මාර්තු 09) බටහිර නාවික විධාන මූලස්ථානයේදී, විධානය භාර ආඥාපති, රියර් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතා හමුවිය.

10 Mar 2018