இலங்கை கடற்படை கப்பல் ஹன்சயாவின் புதிய கட்டளை அதிகாரியாக லெப்டினென்ட் கொமான்டர் (நீர் பொறியியல் ) சாலிய ஹேமசந்திர கடமையேற்பு
 

இலங்கை கடற்படையின் கப்பலான இலங்கை கடற்படை கப்பல் ஹன்சயாவின் புதிய கட்டளை அதிகாரியாக லெப்டினென்ட் கொமான்டர் (நீர் பொறியியல்) சாலிய ஹேமசந்திர அவர்களநேற்று ஜனவாரி 10 ஆம் திகதி தன்னுடைய பதவியில் கடமையேற்றினார்.

11 Jan 2018

சட்டவிரோதமாக 600 கிராம் தங்கம் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முயற்சி செய்த இருவர் கைது
 

கிடத்த தகவலின் படி நேற்று (ஜனவாரி 10) வடமத்திய கடற்படை கட்டளையின் கடற்படையினர்களால் சட்டவிரோதனை முரையில் 600 கிராம் தங்கம் கடல் வழியாக இந்தியாவிற்கு எடுத்துச் செல்ல முயற்சி செய்த இருவரை பேசாலை பகுதியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டது.

11 Jan 2018