ආරක්ෂක පුවත්

26 Jul 2015

කරදක්කුලි වෙරළේ සඟවා තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලෝ කිලෝ 94ක් නාවික හමුදාව සොයා ගනී
 

වයඹ නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා භරණ සහ ථේරපුත්ත ආයතනයන්ට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් මුල්ලිකුලම්, කරදක්කුලි වෙර‍ළේ සඟවා තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝ 94 ක් ඊයේ (ජූලි 25) දහවල් සොයා ගැනීමට සමත්විය.

More

24 Jul 2015

මුල්ලිකුලම් වෙරළ තීරයේ සඟවා තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලෝ කිලෝ 435ක් නාවික හමුදාව සොයා ගනී
 

වයඹ නාවික විධානයට අයත් නාවිකයින් පිරිසක් විසින්, මුල්ලිකුලම් වෙරළ තීරයේ සඟවා තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝ 435 ක් පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දින (ජූලි 22) රාත්‍රි සොයා ගන්නා ලදී.

More

16 Jul 2015

නීතිවිරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිරතව සිටි ධීවරයින් 14 දෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට

නැගෙනහිර නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගෝඨාභය ආයතනයට අනුයුක්ත මුර සංචාරක යාත්‍රාවන්, මුලතිව් ධීවර පරීක්ෂක නිලධාරීන් හා එක්ව 2015 ජූලි මස 14 වන දින උදෑසන මුලතිව් කොක්කුතුඩුවායි මුහුදු ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිතරව සිටි ධීවරයින් 14 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්විය.

More

14 Jul 2015

කේරළ ගංජා කිලෝ 165ක් සමඟ ඉන්දීය ජාතිකයින් සිව් දෙනෙකු නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගනී

උතුරු මැද නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික හමුදා මුර සංචාරක යාත්‍රා, අද උදෑසන (ජූලි 14) තලෙයිමන්නාරමට වයඹ දෙසින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ දී ඉන්දීය ජාතිකයින් සිව් දෙනෙකු සමඟ කේරළ ගංජා කිලෝග්රෑම් 165ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්විය.

More
Archives