සේවා වනිතා අලුත් අවුරුදු පොළ 2019 උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වෙයි

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ උපදෙස් සහ මඟපෙන්වීම මත සංවිධානය කරන ලද අලුත් අවුරුදු පොළ පසුගිය අප්‍රේල් 10 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු ආයතන‍ පරිශ්‍රයේදී අති උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්විණි.

12 Apr 2019

සේවා වනිතා ඒකකයෙන් තවත් ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහනක්

සේවා වනිතාවන්ගේ තවත් එක් ප්‍රජාසත්කාරයක් ලෙස අද (මාර්තු 28) නාවික හමුදා මුලස්ථානයේ පිහිටි සේවා වනිතා කාර්යාලයේදී නාවික හමුදා සේවයේ නියුතු නාවිකයෙකුගේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවකු හට රෝද පුටුවක් පිරිනැමීමට කටයුතු කරන ලදී.

28 Mar 2019

ශ්‍රිලංනානෞ ගැමුණු නාවික පෙර පාසලේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වෙයි

සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමියගේ පුර්ණ මගපෙන්විම යටතේ බටහිර නාවික විධානය භාර ආඥාපතිතුමාගේ හා එම මැතිණියගේ පුර්ණ අධික්‍ෂණය යටතේ සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රිලංනානෞ ගැමුණු නාවික පෙර පාසලේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවය පසුගිය මාර්තු මස 15 වන දින ශ්‍රිලංනානෞ ගැමුණු ආයතනයේ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා පිටියේ දී අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විමට කටයුතු කරන ලදි.

22 Mar 2019

සේවා වනිතාවෝ ලෝක කාන්තා දිනය සමරයි

පසුගිය මාර්තු මස 08 වන දිනට යෙදි තිබූ ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය වැඩසටහන් කිහිපයක් සංවිධානය කර තිබූ අතර, ඒ අනුව, සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම යටතේ චාල්ස් තෝමස් සහෝදරතුමන් ‍මෙහෙයවනු ලබන ‘කඳුළ’ විශේෂ වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී.

14 Mar 2019

ශ්‍රිලංනානෞ දක්‍ෂිණ නාවික පෙර පාසලේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වෙයි

සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ පුර්ණ මගපෙන්විම යටතේ දකුණු නාවික විධානය භාර ආඥාපතිතුමාගේ හා එම මැතිණියගේ පුර්ණ අධික්‍ෂණය යටතේ සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රිලංනානෞ දක්‍ෂිණ නාවික පෙර පාසලේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවය පසුගිය පෙබරවාරි 27 වන දින ශ්‍රිලංනානෞ නිපුණ ආයතනයේ ප්‍රධාන ක්‍රිඩා පිටියේ දී අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විමට කටයුතු කරන ලදි.

01 Mar 2019

සේවා වනිතා සාමාජිකාවන් වෙනුවෙන් සමුදීමේ වැඩසටහනක්

සේවා වනිතා ඒකකයේ කාර්යයන්ගෙන් සමුගන්නා ලද ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවා වනිතා සාමාජිකාවන් වන දුෂ්යන්ති දිසානායක මැතිණිය හා මාධවී මාරසිංහ මැතිණිය හට සමුදීමේ වැඩසටහනක් සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (පෙබරවාරි 26) නාවික හමුදා මුලස්ථානයේදී පවත්වන ලදී.

27 Feb 2019

සේවා වනිතාවෝ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවකු හට රෝද පුටුවක් පරිත්‍යාග කරයි
 

සේවා වනිතාවන්ගේ තවත් එක් ප්‍රජාසත්කාරයක් ලෙස පසුගිය ජනවාරි 24 වන දින නාවික හමුදා මුලස්ථානයේ පිහිටි සේවා වනිතා කාර්යාලයේදී විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයෙකුගේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවකු හට රෝද පුටුවක් පිරිනැමීමට කටයුතු කරන ලදී.

06 Feb 2019

සේවා වනිතාවෝ නව සභාපතිතුමිය පිළිගනිති
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිනව සභාපතිනිය වශයෙන් පත්වීම් ලද ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණිය පිළිගැනීමේ උත්සවය ඊයේ (ජනවාරි 04) නාවික හමුදා මූලස්ථාන නිලධාරී නිවස්නයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලදී.

05 Jan 2019

සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිතුමිය වැඩ භාර ගනී
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිනව සභාපතිනිය වශයෙන් පත්වීම් ලද පැමිණි ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිනිය පසුගිය ජනවාරි 01 වන දින සිය ධූරයේ වැඩ කටයුතු නිල වශයෙන් භාර ගන්නා ලදී.

03 Jan 2019

සේවා වනිතා ඒක‍කයේ සභාපතිනිය වෙනුවෙන් සමුදීමේ වැඩසටහනක්
 

සේවා වනිතා ඒකකයේ අභිවෘද්ධිය සාර්ථකත්වය හා සංවර්ධනය උදෙසා වසරකට වැඩි කාල සීමාවක් සේවා වනිතා ඒකකය සමඟ රැදෙමින් සිය වෘත්තිය දිවියද කැප කරමින් රාජකාරි සිදු කරනු ලැබූ සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, සන්ධ්‍යා රණසිංහ මැතිණිය පසුගිය ජනවාරි 01 වන දින එම කාර්යයන්ගෙන් සමුගන්නා ලද අතර, ඒ වෙනුවෙන් ගරු සභාපතිනිය හට සමුදීමේ වැඩසටහනක් සේවා වනිතා ඒකකයේ උප සභාපතිනි, ජේකේ අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණිය ඇතුළු සේවා වනිතා ඒකකයේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වන දින උස්වැටකෙයියාව, මාලිමා උත්සව ශාලා පරිශ්‍රයේදී අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලදී.

03 Jan 2019