සේවා වනිතාවෝ විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් පවත්වයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය වෙනුවෙන් සේවා වනිතා ඒකකයේ සාමාජිකාවන් ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයින්ගේ බිරින්දෑවරුන් විසින් තේ පැන් සංග්‍රහයයක් ඊයේ (20) ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු ආයතනයේ සංගීත ශාලාවේදි පවත්වන ලදි.

එහිදි, සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමියගේ උපදෙස් හා මගපෙන්විම මත එම අවස්ථාවට සහභාගී වු ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයින්ගේ බිරින්දෑවරුන් වෙනුවෙන් විශේෂ සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් ද පවත්වන ලදී. එම සෞඛ්‍ය වැඩසටහන මගින් සාමාජිකාවන්ගේ ශරීරයේ සීනි මට්ටම, රුධිර පීඩනය, තෙල් පමට්ටම, අක්ෂි පරික්ෂාව හා වෙනත් ලෙඩ රෝග සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කෙරිණි. මෙවැනි ඉතා වැදගත් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරිම සම්බන්ධයෙන් සේවා වනිතා ඒකකයේ සාමාජිකාවන් සිය හෘදයාංගම ස්තුතිය සහ ප්‍රසංසාව ගරු සභාපතිතුමිය වෙත පුද කර සිටින ලදී. ඉන් අනතුරුව සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිගේ සේවය ඇගයීමක් වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයින්ගේ බිරින්දෑවරුන් විසින් සමරු තිළිණයක් ද එතුමිය වෙත පිරිනමන ලදි.

තවද, මෙම තේ පැන් සංග්‍රහය හා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන අවසානයේදි ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයින්ගේ බිරින්දෑවරුන් විසින් ගරු සභාපතිතුමිය වෙනුවෙන් ගීත කිහිපයක් ද ගායනා කරන ලදී. පසුව සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය, සේවා වනිතා ඒකකයේ නිලධාරින් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයින්ගේ බිරින්දෑවරුන් විසින් වැලිසර නාවික සංකීර්ණයේ අලුතින් ආරම්භ කරන ලද ගව ගාලෙහි චාරිකාවක් ද පවත්වන ලදි.