නාවික හමුදා සේවා වනිතා මහ සභා රැස්වීම කොළඹ දී පැවැත්වෙයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා මහ සභා රැස්වීම ඊයේ (සැප්තැම්බර් 20) කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පරාක්‍රම ආයතනයේ අද්මිරාල් සෝමතිලක දිසානායක ශ්‍රවණාගාරයේදී සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනී, තිරුනි සින්නයියා මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

21 Sep 2017

නාවික හමුදා සේවා වනිතා සභාපතිනිය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා සභාපතිනිය හමුවෙයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනී තිරුනි සින්නයියා මැතිණිය අද දින (සැප්තැම්බර් 19) ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා සභාපතිනී සලිණි වෛද්‍යරත්න මැතිණිය හමුවිය.

19 Sep 2017

සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිතුමිය නාවික පෙර පාසල් වල නිරීක්ෂණ චාරිකාවක
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනි, තිරුනි සින්නයියා මැතිණිය පසුගිය දින කිහිපය තුළ නැගෙනහිර, බටහිර සහ දකුණු යන නාවික විධානයන්හි නාවික පෙර පාසල් වල නිරීක්ෂණ චාරිකාවාරයක නිරත විය.

14 Sep 2017

සේවා වනිතා නව සභාපතිනිය වැඩ අරඹයි
 

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය ලෙස පත්වූ තිරුනි සින්නයියා මැතිණිය අද (සැප්තැම්බර් 13) දින නිල වශයෙන් වැඩ භාර ගැනීම සිදු විය.

13 Sep 2017

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය පිළිගැනීම අද
 

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය ලෙස පත් වු ගරු තිරුණි සින්නයියා මැතිණිය පිළිගැනීම අද (සැප්තැම්බර් 12) දින නාවික හමුදා මුලස්ථානයේදි සිදුවිය.

12 Sep 2017