ஒரு கோடி அளவு பெறுமதியுள்ள சட்ட முற்ற கடல் அட்டைகள் 950 கிலோ கடற்படையில் கைதுசெய்யப்பட்டது.
 

இந்தியாவிலிருந்து சின்ன படகுகளில் சட்டமுறையற்றமாக கடலில் கொண்டுவர கல்பிட்டி கப்பல்அடி பிரதேசத்திலிருந்து...

2016-01-09

ஜனாதிபதி அவர்களின் பதவி எற்றல் பெறுதலொருவருக்காக மரங்கள் நடுத்த நிகழ்ச்சித் திட்டங்ள் நடைபெறுகின்றன.
 

ஜனாதிபதி அதிமேன்ம தகு மைத்திரிபால சிரிசேன அவர்கள் பதவி எற்றல் பெறுத 2016 ஜனவாரி மாதம் 08 ம் தினத்துக்கு ஒரு வருடம் பூரணமாக ...

2016-01-09

கடற்படை தளபதி புதிய கெடேட் அதிகாரிகயுடனும் நேரடியாக இணைத்துக் கொண்டுள்ள அதிகாரிகயை உரையாற்றுனர்

இலங்கை கடற்படையால் புதிதாக இணைத்துக் கொண்ட 57 வது இணைக்கப்பற்குறிய கெடேட் அதிகாரிகயுடனும் ...

2016-01-08

“நமக்காக நாம்” வீட்டுத்திட்டத்தின் கடற்படைக்கு 19 வீடுகள்.

“நமக்காக நாம்” வீட்டுத்திட்டத்தின் 2015 ஆண்டில் 2ம் கட்டத்தின் கீழ் 19 வீடுகள் கடற்படை வீர்களுக்கு உரித்தாகம் அவ் வீடுகளின் சாவிகளை கையளிக்கும் சிகழ்ச்சி ...

2016-01-08

65 ஆவது கடற்படை தினத்தை முன்னிமூடு கடைசி வேலை திட்டம் கலனி புர மகா விஹாரயில் இடித்து.

சென்ற டிசெம்பர் மாதம் 09 ம் திகதியை முன்னிட்டு இலங்கை கடற்படை வீர்ர்கள் 65 வது ஆவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செயித சமய வேலைத்தின் கடைசி வேலைதிட்டம் இன்று ...

2016-01-07

கடற்படை நீர்தடாக கோல்ப் விளையாட்டு மைதாணம் சிவில் விளையாட்டு வீர்ர்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 18 ம் திகதி கடற்படை தளபதியின் கரங்களினால் திறந்த வைக்கப்பட்ட வெலிசர கடற்படை முகாமில் அமைந்துள்ள நீர்தடாக கோல்ப் விளையாட்டு மைதாணம் தை மாதம் திகதியிலிருந்து ...

2016-01-07

பரிசுப்பொதி வெற்றியார்களுக்கு பரிசிகளை பகிர்ந்தகிரார்கள்

நிரந்தர மற்றும் தற்காயின கடற்படை நலன்புரி நிதியத்தின் வருடாந்த பரிசுப்பொதிகளை பகிர்ந்த்தல் கடற்படை தளபதி வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுனரத்ன அவர்களின் தலைமையில்கீழ் ...

2016-01-07

ஓஸ்டேலியா உயர் ஸ்தானிகர் கடற்படை தளபதி சந்திப்பு

இலங்கையில் ஓஸ்டேலியா உயர் ஸ்தானிகராக அலுவலகள் செய்யும் திருமதி ரொபின் மூட் அவர்கள் இன்று 06 கடற்படை தலைமைகத்தில் வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுணவர்தன அவர்கள் சந்தித்தார். ...

2016-01-06

இலங்கை கடல் பரப்பில் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்ட இந்து மீன்பிடிகார்கள் 12 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டது

தலை மன்னாரில் வடமேல் மற்றும் டெல்ப் தீவின் வட திசையில் இலங்கைக்கு சொந்தமான கடல் பகுதியில் இலங்கை கடற்கரை பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் கடற்படையினரின் உதவியினால் மீன்பிடித்த தொழிலில் ஈடுபட்ட இவ் மீன்பிடிக்கார்கள் 12 பேர...

2016-01-06

சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு தொல்யடைந்து கடற்படை ரக்பி குழு வெற்றி பெற்றது.

கடற்படை ரக்பி குழு மற்றும் சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு இடையே இன்று...

2016-01-05

இலங்கை கடற்படையினரார் தயாரிக்கப்பட்ட தலசீமியா சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்கள் அரசாங்க வைத்தியசாலைகளுக்கு பகிர்ந்தளித்தல் சுகாதார அமைச்சரின் தலமையில்.
 

தலசீமியா நோயாளிகளுக்காக இலங்கை கடற்படையினரால் தயாரிக்கப்பட்ட தலசீமியா சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்களை 4வது முறையாக பங்கிடும் நிகழ்ச்சி ...

2016-01-05

வெற்றிபெற்ற சாமதானத்தை பாதுகாப்பதற்கு மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக கடற்படை வீர்ர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்தனர்

2016 ஆண்டில் வேலைகள் சுப நேரத்தில் ...

2016-01-05

முத்துராஜவலையில் மண்ணெண்ணை கசிவினை தடுப்பதற்கு கடற்டையினர் உதவிசெய்வர்.

முத்துராஜவலை மண்ணெண்ணை களஞ்சியத்திற்கு மண்ணெண்ணை கொண்டு செல்லும் பம்பிய்யை...

2016-01-05

First | Prev ( Page 322 of 322 ) Next | Last