අඛණ්ඩව 20 වන වරටත් නාවික හමුදාව ජාතික මල්ලවපොර ශූරතාවය දිනා ගනියි

ජාතික මල්ලවපොර සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාතික මල්ලවපොර ශූරතාවලිය, 2023 පෙබරවාරි මස 18 සහ 19 යන දෙදින කොළඹ ටොරින්ටන් පෙදෙසේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවති අතර, එහිදී සුවිශේෂි දක්‍ෂතා දක්වමින් 2023 වර්ෂයේ ජාතික මල්ලවපොර පිරිමි ශූරතාවය දිනාගත් නාවික හමුදා කණ්ඩායම එම ශූරතාවය අඛණ්ඩව 20 වන වරටත් දිනාගත් කණ්ඩායම බවට ඉතිහාසයට එක්විය.

ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුළුව දිවයිනේ ප්‍රකට මල්ලවපොර ක්‍රීඩා සමාජ 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 300 ක පමණ පිරිසක් විවිධ බර පංතීන් යටතේ මෙවර ජාතික මල්ලවපොර ශූරතාවය සඳහා සහභාගී විය. එම කණ්ඩායම් සියල්ල අභිබවමින් රන් පදක්කම් 05 ක්, රිදී පදක්කම් 2 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 3 ක් දිනාගත් නාවික හමුදා පිරිමි මල්ලවපොර කණ්ඩායම මෙලෙස අඛණ්ඩව 20 වන වරටත් ජාතික මල්ලවපොර ශූරතාවය නාවික හමුදාව වෙත දිනාදීමට සමත් විය.

මෙම තරඟාවලිය සඳහා නාවික හමුදා පිරිමි කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් විසි දෙනෙකු (20) සහභාගී විය. මෙහිදී කිලෝග්‍රෑම් 57 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු සුළු නිලධාරී ඊඑම්ජී කතුරංගන, කිලෝග්‍රෑම් 61 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු නායක නැවි එස්ඩී අසංග, කිලෝග්‍රෑම් 65 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු නායක නැවි සීඩී ප්‍රනාන්දු, කිලෝග්‍රෑම් 74 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බලනැවි පීඑස්යූ ප්‍රනාන්දු සහ කිලෝග්‍රෑම් 92 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු නායක නැවි ඊඑම්එල් ප්‍රියංකර යන නාවිකයන් රන්පදක්කම් දිනාගැනීමට සමත්විය.

තරඟාවලියේ කිලෝග්‍රෑම් 79 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු නායක නැවි බීපී රත්නායක සහ කිලෝග්‍රෑම් 92 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බලනැවි වීඒ සංජිත් රිදී පදක්කම් දිනාගත් අතර, කිලෝග්‍රෑම් 61 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බලනැවි පීඑස්යූ ප්‍රනාන්දු, කිලෝග්‍රෑම් 65 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු ආධුනික නැවි එන්එන් සමරක්කොඩි සහ කිලෝග්‍රෑම් 86 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු ආධුනික නැවි ඩීආර්සී ප්‍රනාන්දු යන නාවිකයන් එහිදී ලෝකඩ පදක්කම් දිනාගනිමින් නාවික හමුදා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට දායක විය.

මෙම තරඟාවලිය සඳහා නාවික හමුදා කාන්තා කණ්ඩයාම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩිකාවන් දස දෙනෙකු (10) සහභාගී වූ අතර, එහිදී කිලෝග්‍රෑම් 62 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු සාමාන්‍ය කාන්තා නැවි ඩබ්එස්යූ සිල්වා සහ කිලෝග්‍රෑම් 68 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බල කාන්තා නැවි කේවීඑස්ඩි කුමාරසිංහ රන් පදක්කම් දිනාගන්නා ලදි. එමෙන්ම, කිලෝග්‍රෑම් 53 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බල කාන්තා නැවි ජේඑම්ඩී ප්‍රියදර්ශනී විසින් රිදී පදක්කමක් ද, කිලෝග්‍රෑම් 65 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු සාමාන්‍ය කාන්තා නැවි ඩබ්ඩීඑස් නිමේෂිකා සහ කිලෝග්‍රෑම් 76 බර පංතිය යටතේ තරඟ වැදුනු බල කාන්තා නැවි ඩබ්ජීඑල්ඩී ජයවර්ධන යන කාන්තා නාවිකයන් එහිදී ලෝකඩ පදක්කම් දිනාගැනීමට සමත් විය.