யாழ் கிணற்றிலிருந்து சடலத்தை மீட்க கடற்படையினர் உதவி
 

லெப்டினட் கொமாண்டர் ரசிக திசானாயக அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் இன்று 24 யாழ்ப்பாணத்தின் நிலாவரை பொதுக் கிணறு ஒன்றிலிருந்து ஒருவரின் உடலை மீட்க இலங்கை கடற்படையினர் சுழிசயோடு குழு உதவி வழங்கினர். அடித்தளமற்ற கிணறு என அறியப்படும் இப்பகுதி யாழ் குடா நாட்டின் ஒரு பிரபலமான சுற்றுலாத் தலமாகும்.

40மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள பாறை முகட்டில் சிக்குண்டு காணப்பட்ட இறந்தவரின் உடலானது கடற்படை சுழியோடிகளால் நீருக்கடியில் ரிமோட் கருவி மூலம் இயக்கப்படுகின்ற வாகனத்தைப்பயன்படுத்தி கண்டறியப் பட்டது. கண்டறியப்பட்ட உடல் இரு சுழியோடிகளின் துணிகரச் செயலின் மூலம் ஆழத்திலிருந்து மேற்பரப்பிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

இவ்வாறான ஆழமான கிணறு ஒன்றிலிருந்து கடற்படையினரால் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலாவது நடவடிக்கை இது என்பது குறிப்பிடுகின்றனர்.