இலங்கை கடலில் சட்டவிரோத மீன் பிடியில் ஈடுபட்ட 03 இந்திய மீனவர்கள் கைது

டெல்ப் தீவுவில் வடமேல் இலங்கை கடலில் சட்டவிரோத மீன் பிடியில் ஈடுபட்ட 03 இந்திய மீனவர்கள் டோலர் படகுவுடன் கடற்படையின் உதவியுடன் இலங்கை கடலோர திணைக்களத்தில் வீரர்களினால் இன்று 16 காலை கைது செய்யப்பட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் படகும் யாழ்ப்பாணம் கடற்றொழில் பரிசோதக அலுவலகத்திற்கு மேலதிக விசாரணைகளுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.