இன்னும் 03 நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் திறந்து வைப்பு
 

கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜேகுனரத்ன அவர்களின் வழிகாட்டளுக்கு அமைய இலங்கை கடற்படையினரால் பொது மக்களின் நன்மை கருதி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல சமூக நலத் திட்டங்களின் மற்றொரு திட்டம் நேற்று (23) முடிவு செய்யப்பட்டது.

கஹட்டகஸ்திகிலிய, டிக்கம்பொதான, ரம்பேவ, திவியாஉடபெந்தவெவ மற்றும் தனமல்வில தியவர கிராமம் ஆகும் பகுதிகளில் மேலும் மூன்று நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள்  மக்களுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

ஜனாதிபதி சிறுநீரக நோய் திரையிடல் செயலணியின் நிதியுதவிவுடன் கடற்படை ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அலகு அதன் தொழில்நுட்ப அறிவு பயன்படுத்தி இந்த நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள்  தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் மூலம் சுமார் 1350 குடும்பங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் வசதி வழங்கப்படுகிரது.

சிறுநீரக நோய் பரவலாக காணப்படும் இப் பிரதேசங்களில் மக்களின் சுத்தமான குடிநீர் தேவையை பூர்த்திசெய்வதக்கு பெரிய முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்ற கடற்படை ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அலகு இது வரை 74 நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் சிறுநீரக நோய் பரவலாக காணப்படும் இப்பிரதேசங்களில் நிருவப்பட்டு 34,500 குடும்பங்களுக்கு மற்றும் 26.000 மேற்பட்ட  மாணவர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் வசதி வழங்கப்படுகிரது. எதிர்காலத்திலும் இத்தகைய பல சமூக சேவைகள் இலங்கை கடற்படை மூலம் நடத்தப்படும். இன் சமூக சேவை நாட்டின் பிற முகவர் மற்றும் துறைகளுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகிவிட்டது. இந்த சமூக திட்டம் மூலம் கொடிய சிறுநீரக நோய் இலங்கையின் அகற்ற ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கிரது.