“ஜெட் ஸ்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - 2017 வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது

அண்மையில் (ஏப்ரல் .22) நுவரலியா கிரகோரி குளத்தில் நுவரெலியா மாநகர சபையுடன் இணைந்து இலங்கை கடற்படையினரால் நடத்தப்பட்ட கடற்படை கிண்ணம் 2017 இற்கான “ஜெட் ஸ்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது. குறித்த போட்டி மலைநாட்டின் பிரசித்தமான “வசந்த உதணய” எனும் பருவ காலத்தினை முன்னிட்டு கடற்படையினரால் நான்காவது தடவையாக இடம்பெற்றதாக கடற்படை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சாய்வு மற்றும் இழுவை ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் இடம்பெற்ற இப்போட்டிகளில் கடற்படை வீரர்களுட்பட நாடுபூராகவுமுள்ள நீர் விளையாட்டு கழகங்களும் கலந்துகொண்டன. இழுவை போட்டிகளில் பல்வேறு குதிரை வலுக்களை கொண்ட இயந்திரப்படகுகள் பங்கு பற்றிய அதேவேளை சாய்வு படகுகளும் பங்குபற்றின.

“ஏப்ரல் மாத வசந்தகாலத்தினை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தமது வருடாந்த விடுமுறையினை சந்தோசமாக கழித்து மகிழ்வதற்காக நுவரெலியாவிற்கு வருகை தருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போட்டி நிகழ்வுகள் கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜெகுனரத்ன அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.இப் போட்டியில் வெற்றியாலர்கள்

ஜெட் ஸ்கி குதிரை சக்தி 130 இருன்து 300 வறை 'ஸ்லாலோம்' போட்டி பிரிவில்

முதலிடம்   -   துசல் குணவர்தன
இரண்டாம் இடம்   -   ஜனித் விக்ரமரத்ன
மூன்றாம் இடம்   -   தரிந்து தில்ஷான்

 

ஜெட் ஸ்கி குதிரை சக்தி 130 இருன்து 300 வறை 'ட்ரக்' போட்டி பிரிவில்

முதலிடம்   -   டபிள்யூ எம் ஆர் குமார
இரண்டாம் இடம்   -   ஜீவந்த அசங்க
மூன்றாம் இடம்   -   ஜனித் விக்ரமரத்ன

 

ஜெட் ஸ்கி குதிரை சக்தி 130 வறை 'ட்ரக்' போட்டி பிரிவில்

முதலிடம்   -   டபிள்யூ எம் எம்.டி விஜேகோன்
இரண்டாம் இடம்   -   ஏ எம் கே அதிகாரி
மூன்றாம் இடம்   -   பிரியந்த குணவர்தன

 

ஜெட் ஸ்கி குதிரை சக்தி 130 வறை 'ஸ்லாலோம்' போட்டி பிரிவில்

முதலிடம்   -   கே ஏ என் டி கொடிகார
இரண்டாம் இடம்   -   பிரியந்த குணவர்தன
மூன்றாம் இடம்   -   ஏ எம் கே அதிகாரி

 

கயாக் ஆண்கள் போட்டி

முதலிடம்   -   ஆர்.பி டி பி விஜேரத்ன
இரண்டாம் இடம்   -   ஏ கே எஸ்.எஸ் ஜயவர்தன
மூன்றாம் இடம்   -   யூ டி எஸ் பெதும்

 

கயாக் பெண்கள் போட்டி

முதலிடம்   -   கே எம்.டி. டி கஹவத்த
இரண்டாம் இடம்   -   கே டபிள்யூ வெலிகல
மூன்றாம் இடம்   -   ஈ டி எஸ் பிரேமரத்ன

 

ஜெட் ஸ்கை நிபுணர்களுக்காக நடைபெற்ற போட்டி

முதலிடம்   -   தீபால் பீரிஸ்
இரண்டாம் இடம்   -   கேப்டன் அனுர தனபால
மூன்றாம் இடம்   -   ரஞ்சித் வீரசிங்க

 

இன் நிகழ்வுக்காக கடற்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தளைவி திரு யமுனா விஜேகுனரத்ன,கடற்படையின் துனை தளபதி ரியர் அட்மிரல் சிரிமெவன் ரனசிங்க கடற்படை ஜெட் ஸ்கி மற்றும் வேக படகுகள் பிரிவின் தலைவர் ரியர் அட்மிரல் பியல் த சில்வா, நுவரெலியா மாநகர சபைக்கு நகராட்சி ஆணையர் சிரேஷ்ட கடற்படை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.