சூடான் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி பணிப்பாளர் நாயகம் கடற்படை தளபதிவுடன் சந்திப்பு
 

சூடான் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி பணிப்பாளர் நாயகம் மேஜர் ஜெனரல் இசாம் முகம்மது ஹசன் கரர் அவர்கள் கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ட்ரவிஸ் சின்னய்யா அவர்களை இன்று (செப்டம்பர் 19) கடற்படை தலைமையகத்தில் வைத்து சந்திதித்தார்.

அங்கு அவர்கள் கடற்படை பயிற்சி நடவடிக்கைகள், கூட்டு பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் இச்சந்திப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.