அமெரிக்க தூதரகத்தில் அரசியல் ஆலோசகர்கிழக்கு கடற்படைகட்டளை தளபதியுடன் சந்திப்பு
 

அமெரிக்க தூதரகத்தில் அரசியல் ஆலோசகரான திருமதி கேலி பிலிங்லி அவர்கள் இன்று (ஜனவரி 08) கிழக்குகடற்படைகட்டளை தளபதிரியர் அட்மிரல் நிமல் சரத்சேன அவர்களை கிழக்குகடற்படை கட்டளை தலைமையகத்தில் வைத்து சந்திதித்துள்ளார்.

இச் சந்திப்பில் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் நினைவுச் சின்னங்களையும் பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.