வங்காளம் பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியின் குழுவினர் கடற்படை தலைமையகத்திக்கு விஜயம்
 

இலங்கைக்கு வந்தடைந்த வங்காளம் பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியின் குழுவினர் பிரதானி கேப்டன் அப்துல்லா மாகஸஸ் அவர்கள் உட்பட குளிவினர் இன்று (நவம்பர் 26) கடற்படை தலைமையகத்திக்கு விஜயமொன்று மேற்கொன்டுள்ளனர்.

இதுக்காக இலங்கையின் வங்காளம் உயர் ஆணையத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கொமடோர் சயிட் மக்சுமல் ஹகீம் அவர்கள் உட்பட வங்காளம் பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியின் பயிற்ச்சி பெறும் பல முப்படை உறுப்பினர்கள் இன் நிகழ்வுக்காக கழந்துகொன்டனர். அங்கு இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

மேலும் இந் நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் அவர்களுக்கிடையே நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டதுடன் இன் நிகழ்வுக்காக கடற்படை இயக்குனர் கடற்படை செயல்பாடுகள் கொமடோர் சன்ஜிவ டயஸ்,  கடற்படை தளபதியின் கடற்படை துணையாளர் கொமடோர் சுஜிவ செனவிரத்ன ஆகியோர் உட்பட கடற்படை தலைமையகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் கழந்துகொன்டனர்.