இராணுவ புவியியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ரஷ்ய பிரதிநிதிகளின் குழு கடற்படை தலைமை பணியாளருடன் சந்திப்பு
 

இலங்கைக்கு விஜயமொன்று மேற்கொன்டுள்ள இராணுவ புவியியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ரஷ்ய பிரதிநிதிகளின் குழுவின் பிரதானி மேஜர் ஜெனரால் அலெக்சென்டர் நிகலொச்சி அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகளின் குழு நேற்று (டிசம்பர் 12) கடற்படை தலைமை பணியாலர் ரியர் அட்மிரல் பியல் த சில்வா அவர்களை கடற்படை தலைமையகத்தில் வைத்து சந்திதித்துள்ளார்.

இச் சந்திப்பில் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் இன் நிகழ்வு நினைவு கூறி நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன. மேலும் இன் நிகழ்வுக்காக இயக்குனர் கடற்படை பயிற்சி கொமடோர் நன்தன ஜயரத்ன அவர்களும் கழந்துகொன்டுள்ளார்.