இலங்கை கடற்படை கப்பல் சயுரலவின் புதிய கட்டளை அதிகாரியாக கேப்டன் (சமிக்ஞைகளை) துஷார கருனாதுங்க கடமையேற்பு

இலங்கை கடற்படையின் உயர் தொழில்நுட்ப ஆழ்கடல் கண்காணிப்பு கப்பலான சயுரல கப்பலின் புதிய கட்டளை அதிகாரியாக கேப்டன் (சமிக்ஞைகளை) துஷார கருனாதுங்க இன்று மே 20) தன்னுடைய பதவியில் கடமையேற்றினார்

கப்பலின் முன்னாள் கட்டளை அதிகாரியான கேப்டன் இசிர காசிவத்த அவர்களினால் திருகோணமலை கடற்படை துறைமுக பகுதியில் வைத்து புதிய கட்டளை அதிகாரிக்கு கடற்படை பாரம்பரியமாக கடமைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இன் நிகழ்வுக்காக கொடி கட்டளையின் கொடி அதிகாரி ரியர் அட்மிரல் ஆனந்த குருகே அவர்கள் கழந்துகொன்டார். கப்பலின் புதிய கட்டளை தளபதி பிரிவு சரிபார்த்த பின் குறித்த பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.