ஜப்பான் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தெற்கு கடற்படை கட்டளைக்கு விஜயம்

இலங்கையில் ஜப்பானிய தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இன்று (அக் டோபர் 01) தெற்கு கடற்படை கட்டளைக்கு விஜயம் செய்தார்.

இலங்கையில் ஜப்பானிய தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கேப்டன் காகு ஃபுகுரா, தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி ரியர் அட்மிரல் கச்சப போல் சந்தித்து இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடினார். மேலும் இந் நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் அவர்களுக்கிடையே நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.

மேலும், ஜப்பான் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஹம்பாந்தோட்டை கடற்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரியுடன் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடினார். அங்கு ஹம்பாந்தோட்டை சர்வதேச துறைமுகத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்படையின் பங்களிப்பு பற்றி குறித்து விளக்கினார்.