இரண்டு சட்டவிரோத மீன்பிடி வலைகள் கடற்படையால் கைது

சட்டவிரோத மீன்பிடிக்காக பயன்படும் இரண்டு சட்டவிரோத மீன்பிடி வலைகளை 2019 அக்டோபர் 3 ஆம் திகதி திருகோணமலை , வெருகல், முஹத்துவாரம் கடல் பகுதியில் மற்றும் திருகோணமலை இரக்கண்டி கடல் பகுதியில் வைத்து கடற்படை கண்டு பிடித்துள்ளது.

அதன்படி, திருகோணமலை, வெருகல், முஹத்துவாரம் கடல் பகுதி மற்றும் திருகோணமலை, இரக்கண்டி கடல் பகுதி ஆகியவற்றில் கிழக்கு கடற்படை கட்டளை நடத்திய தேடுதல் நடவடிக்கைகளின் போது , இரண்டு சட்டவிரோத மீன்பிடி வலைகள், ஒரு டிங்கி படகு மற்றும் பல மீன்பிடி பொருட்கள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. குறித்த வலைகள், ஒரு டிங்கி படகு மற்றும் மீன்பிடி உபகரணங்கள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக திருகோணமலை மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநரிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.