பாகிஸ்தான் கட்டளை மற்றும் பணியாளர் கல்லூரியின் இரண்டு பிரதிநிதிகள் தெற்கு கடற்படை கட்டளைக்கு விஜயம்

பாகிஸ்தான் கட்டளை மற்றும் பணியாளர் கல்லூரியின் இரண்டு பிரதிநிதிகள் 2019 அக்டோபர் 9, அன்று தெற்கு கடற்படை கட்டளைக்கு விஜயம் செய்தனர்.

அதன் படி, இவ் விஜயத்தில் பங்கேற்றுள்ள லெப்டினன்ட் கேணல் வகாஸ் அகமது மற்றும் லெப்டினன்ட் கேர்ணல் தாஹிர் முகமது ஆகியோரை தெற்கு கடற்படை கட்டளை தலைமையகத்தில் வைத்து தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் துனை தளபதி கொமடோர் அருண தனபாலவினால் அன்புடன் வரவேற்கப்பட்டது. இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் நினைவுச் சின்னங்களையும் பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.