சட்டவிரோத மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட ஒன்பது நபர்கள் (09) கடற்படையால் கைது

கடற்படையால் 2019 அக்டோபர் 21 ஆம் திகதி கற்பிட்டி, கிம்புல்பொக்க கடல் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரோந்து நடவடிக்கையின் போது, சட்டவிரோத மீன்பிடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட ஒன்பது நபர்களை (09) கைது செய்யப்பட்டது.

இலங்கையின் கடல் வளங்களை பாதுகாக்க கடற்படை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது கற்பிட்டி, கிம்புல்பொக்க கடல் பகுதியில் அனுமதி பத்திரிக்கைகள் இல்லாமல் சுழியோடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட இவர்களை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடமிருந்து 03 டிங்கி படகுகள், சட்டவிரோதமாக பிடிக்கப்பட்ட 85 கிலொ கிராம் மின் 165 கடல் அட்டைகள், 03 வெளிப்புற எரிப்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் சுழியோடி நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. குறித்த சந்தேகநபர்கள் 25 மற்றும் 42 வயதுடைய கற்பிட்டி, முல்லைதிவு மற்றும் புத்தலம் பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வாரு கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர்கள், டிங்கி படகுகள், வெளிப்புற எரிப்பு இயந்திரங்கள், மின் பொதி, கடல் அட்டைகள் பொதி மற்றும் சுழியோடி நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் மெலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக புத்தலம் மீன்வள ஆய்வாளரிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.