பாகிஸ்தான் கடற்படைத் தளபதி இலங்கை கடற்படை தளபதியை சந்திப்பு

ශஇலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்று மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் கடற்படைத் தளபதி அட்மிரல் சபர் மஹ்மூத், கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பியால் டி சில்வாவை இன்று கடற்படை தலைமையகத்தில் சந்தித்தார்.

கடற்படை மரபுகளுக்கமைய மரியாதை செலுத்தி பாகிஸ்தான் கடற்படை தளபதியை கடற்படை தலைமையகத்திற்கு வரவேற்கப்பட்டதுடன் அங்கு அவர்கள் இருதரப்பு கலந்துரையாடல்களை நடத்தினர், இந்த நிகழ்வை குறிக்கும் வகையில் கடற்படை தளபதி பாகிஸ்தான் கடற்படை தளபதிக்கு நினைவு சின்னமொன்றும் வழங்கினார்.