பொது மன்னிப்பு காலத்தில் 773 கடற்படை வீரர்கள் கடற்படை முகாம்களில் சரணடைந்துள்ளனர்


72 வது சுதந்திர தினத்திற்கு இணையாக அறிவிக்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பு காலத்தில் இதுவரை முறையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் கடற்படையில் இருந்து வெளியேறிய 773 கடற்படை வீரர்கள் மீண்டும் தளங்களுக்கு அறிக்கை அளித்துள்ளனர்.

சரியான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் கடற்படை சேவையில் இருந்து வெளியேறிய கடற்படைப் பணியாளர்களுக்கு ஒரு வெளியேற்றத்தைப் பெற அல்லது மீண்டும் சேர, நாட்டிற்கு தங்களுடைய சேவையைத் தொடர வாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் 72 வது சுதந்திர தினத்திற்கு இணையாக 2020 பிப்ரவரி 05 ஆம் திகதி முதல் 2020 பிப்ரவரி 12 ஆம் திகதி வரை காலம் பொது மன்னிப்பு காலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, முறையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் கடற்படையில் இருந்து வெளியேறிய 773 கடற்படை வீரர்கள் 2020 பிப்ரவரி 11 ஆம் திகதி மீண்டும் தளங்களுக்கு அறிக்கை அளித்துள்ளனர்.

பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டு கடினமான சூழ்நிலைகளில் தேசத்திற்கு சேவை செய்த மற்றும் முறையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் அந்தந்த சேவைகளை விட்டு வெளியேறிய முத்தரப்புப் படையினருக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவதற்கான நோக்கத்துடன் இந்த நடவடிக்கை அதிமேதகு ஜனாதிபதியால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பொது மன்னிப்பு காலம் 2020 பெப்ரவரி 12 ஆம் திகதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும். ஆகவே, இன்னும் கடற்படை விட்டு சென்றவர்கள் இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் சேவையில் மீண்டும் சேர அல்லது சரியான நடைமுறையைப் பின்பற்றி வெளியேற இன்று அருகிலுள்ள கடற்படைத் தளத்திற்கு புகாரளிக்கலாம்.