காலி நகரத்தில் சாலைகள் மற்றும் நடைபாதைகளை தூய்மைப்படுத்த கடற்படை பங்களிப்பு

பிவிதுரு தகுனக் - லஸ்ஸன ஹெடக், அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் செழிப்பு பார்வை முன் கொண்டு மேற்கொள்கின்ற சாலைகள் சுத்தம் செய்யும் வாரம் மற்றும் கடற்படை நீல பசுமை சுற்றுச்சூழல் போர் கருத்துக்கு இணையாக 2020 பிப்ரவரி 28, அன்று காலி பகுதியில் சாலைகள் மற்றும் நடைபாதை சுத்தம் செய்யும் திட்டமொன்று கடற்படையால் செயல்படுத்தப்பட்டது.

தெற்கு கடற்படை கட்டளைத் தளபதியின் மேற்பார்வையின் கிழ், மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த திட்டம் மூலம் மாகால்ல பாலத்திலிருந்து காலி நகரம் வரையிலான காலி மாதர பிரதான சாலையின் இருபுறமும் பாதைகளை சுத்தம் செய்யப்பட்டது. அங்கு இயற்கை காரணங்கள் மற்றும் மனித நடவடிக்கைகளால் நீண்ட காலமாக பிளாஸ்டிக், பாலிதீன் மற்றும் பிற குப்பைகளால் சிதறடிக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பையும் சுத்தம் செய்வதற்கான பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பியால் டி சில்வாவின் நீல பசுமை சுற்றுச்சூழல் போர் கருத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு கடற்படைத் கட்டளைகளிலும் சுற்றுச்சூழலைச் சுத்தப்படுத்தி அதை பிளாஸ்டிக் மற்றும் பாலிதீன் இலவச மண்டலமாக மாற்றுவதற்காக பணிகள் கடற்படை மேற்கொள்கிறது.