மன்னார், நச்சிகுடா கடற்படை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்தில் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த 22 நபர்கள் தங்களது வீடுகளுக்கு செல்லல்

மன்னார் நச்சிகுடா பகுதியில் உள்ள இலங்கை கடற்படைக் கப்பல் புவநெக தளத்தில் நிர்மானிக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்தில் தங்களது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக முடித்த 22 நபர்கள் இன்று (2020 மே 18) மையத்தை விட்டு புறப்பட்டு சென்றனர்.

இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்தில் தங்களது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பணியை முடித்த இரண்டாவது குழுவாக, இந்த 22 நபர்கள் இன்று (2020 மே 18) வீடு திரும்பினர். அரசாங்கத்தின் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதுடன் தனிமைப்படுத்தலை வெற்றிகரமாக முடித்ததற்கான சான்றிதழ்கள் கடற்படையால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டாலும் அவர்கள் இன்னும் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார ஆலோசனைகள் குறித்து அவர்களைத் தெரியப்படுத்தப்பட்டது. மன்னார் நச்சிகுடா தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்தில் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அனுப்பப்பட்ட அனைத்து நபர்களும் தனது தனிமைப்படுத்தலை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.