ගුවන් හමුදා පිල පරදා නාවික හමුදා රග්බි පිල ජයග්‍රහනය කරයි

2015 නොවැම්බර් මස 20 වන දින පස්වරු 04.00 ට වැලිසර ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා රග්බි ක්‍රීඩා පිටියේ පැවති ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ‘ඒ’ කොටසේ ලීග් රග්බි තරඟාවලියේ පළමු තරඟයෙන් උත්සාහක දිනුම් 05 ක් පරිවර්තන දිනුම් 04 ක් සහ දඩුවම් පහර 01 ක් සමගින් ගුවන් හමුදා පිල පරදවා 36 - 08 ක් ලෙස නාවික හමුදා රග්බි පිල ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් විය.