මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කළ ඉන්දීය ධීවරයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
 

මාදගල් ප්‍රදේශයට උතුරින් වූ ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාවේ නීතිවිරෝධී ධීවර කටයුතු වල නිරතව සිටි ඉන්දීය ධීවරයින් තිදෙනෙකු සමග කුඩා ඔරුවක් නාවික හමුදාව ඊයේ (19) අත්අඩංගුවට ගත් අතර, මෙම පිරිස ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඉලවාලි පොලිසිය වෙත භාරදීමට කටයුතු කෙරිණි.