කෘෂිකාර්මික, අධ්‍යාපනික හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය නැරඹීම සඳහා නාවික හමුදාධිපතිතුමා සහභාගී වෙයි
 

සුරක්ෂිත ආහාර හා තිරසාර ගොවිතැන යන සංකල්පය ක්‍රියාවට නංවමින් ක්‍රියාත්මක ,වස විස නැති රටක්, වැඩසටහන යටතේ කොළඹ, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කෙරුණු කෘෂිකාර්මික, අධ්‍යාපනික හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශයේ නාවික හමුදාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රදර්ශණ කුටි නැරඹීම සඳහා අද (7) නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා සහභාගී විය.

කෘෂි රසායනවලින් තොර සහල් පාර්සලයක් එහිදී නාවික හමුදාධිපතිතුමා වෙත පිරිනමන ලද අතර, නාවික හමුදා කෘෂිකාර්ම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රදර්ශණ කුටිය නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන පුද්ගලයන්හට වස විස වලින් තොර දේශීය සහල් වර්ග 6 ක් සහනදායී මිලට ලබා ගැනීමට අවස්ථාවද සළසා දෙන ලදී.