නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු කූඩැල්ලන් අල්ලමින් සිටි ධීවරයන් පිරිසක් නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට
 

ලද බුද්ධි තොරතුරකට අනුව උතුරු මැද නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා බුවනෙක ආයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් පසුගිය 14 වන දින නච්චිකුඩා, කිරන්චි මුහුදු ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු කූඩැල්ලන් අල්ලමින් සිටි ධීවරයින් 7 දෙනෙකු මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 80 ක් සහ ඩිංගි යාත්‍රාවක් සමග අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්විය.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සහ භාණ්ඩ ඉදිරි කටයුතු සඳහා කිලිනොච්චිය සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරිණි.