නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය නිවාස ව්‍යාපෘති රැසකට සිය ශ්‍රම දායකත්වය සපයයි
 

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ පුර්ණ උපදෙස් මත ත්‍රිවිධ හමුදාවට අනුයුක්ත සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික රණවිරුවන් හට මෙන්ම සිවිල් ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරමින් සිටි. ඒ අනුව, නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය මඟින් ව්‍යාපෘති කිහිපයක වැඩ කටයුතු මේවන විට අවසන් කර ඇති අතර, එහි ප්‍රතිලාභ එම නිවාසලාභින් භුක්තිවිදිමින් සිටි.

ඒ අනුව, නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය මේවනවිට ‘අපි වෙනුවෙන් අපි’ පුර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2017 වර්ෂයේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ත්‍රිවිධ හමුදා පුද්ගලයින් 35 දෙනෙකු, ‘අපි වෙනුවෙන් අපි’ පුර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2018 වර්ෂයේදී මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි මානුෂිය මෙහෙයුමේදි මියගිය සහ ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු, ‘විරු සුමිතුරු’ පුර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නාවික පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු, ‘විරු සුමිතුරු’ අර්ධ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නාවික පුද්ගලයින් 03 දෙනෙකු,  ‘රණවිරු රියල් ස්ටාර් V’ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නාවික පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු සහ යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් 03 දෙනෙකු සඳහා සහ නාවික හමුදා සුභසාධන අංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබු පුර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නාවික පුද්ගලයින් 03 දෙනෙකු හට සිය නිවාස සිහිනය හිමිකර දෙමින් නිවාස 82 ක් සඳහා සිය ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දිමට කටයුතු කර ඇත.

එමෙන්ම, අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අරණායක සහ ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයන්හි නිවාස නොමැතිව අවතැන්ව සිටි සිවිල් පුද්ගලයින් හට නිවාස සිහිනය සෑබෑකර දීමේ කාර්යයේ කොටසක් නාවික හමුදාව භාරගත් අතර, නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ තාක්‍ෂණික දැනුම සහ ශ්‍රමදායකත්වය උපයෝගි කර ගනිමින්  නිවාස 25 ක වැඩ කටයුතු නිම කර එම නිවාසලාභින් වෙත නිවාස පිරිනැමිමට මේවන විට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව, 2016 ඔක්තෝබර් මස සිට 2018 අගෝස්තු මාසය වන තෙක් නාවික හමුදාව ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දුන් ව්‍යාපෘතින් වල මුළු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 148.94 ක් වන අතර, පුර්ණ සහ අර්ධ නිවාස ගණන 107 කි.

තවද, නාවික හමුදා අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු, රියර් අද්මිරාල් සුසිල සේනාධිර මහතාගේ අධික්‍ෂණය යටතේ නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේනතුවට අනුයුක්ත සියළුම නිලධාරින් සහ නාවිකයින් මෙම ව්‍යාපෘති සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සිය දායකත්වය සපයා ඇත. මේවන විට තවත් ව්‍යාපෘති රැසක වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර, ඉදිරියේදී මෙම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රථිලාභ නාවික පුද්ගලයින් සහ මහජනතාව හට ලබා දිමට අපේක්‍ෂා කෙරේ. ‍


‘අපි වෙනුවෙන් අපි’ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2017 වර්ෂයේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන පරිදි ඉදි කරන ලද නිවාස


‘අපි වෙනුවෙන් අපි’ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2018 වර්ෂයේදී මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඉදි කරන ලද නිවාස


‘විරු සුමිතුරු’ පුර්ණ සහ අර්ධ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන ලද නිවාස


‘රණවිරු රියල් ස්ටාර් V’ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන ලද නිවාස


නාවික හමුදා සුභසාධන අංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන ලද නිවාස


අරණායක සහ ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයන්හි ක්‍රියාත්මක කරන ලද නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන ලද නිවාස