ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ‘ථෙරපුත්ත’ ආයතනය සිය 10 වන සංවත්සරය අභිමානවත් ලෙස සමරයි

වයඹ නාවික විධානයට අයත් සිලාවතුර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ‘ථෙරපුත්ත’ ආයතනයේ 10 වන සංවත්සරය ඊයේ (මැයි 14) අභිමානවත් ලෙස සමරන ලදි.

ඒ අනුව ඊයේ දිනට යෙදී තිබූ සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එම ආයතනයේ අණදෙන නිලධාරී, කොමාණ්ඩර් (නාසෙ) ලලිත් නිශාන්ත ඇතුළු නැව් මුළුව විසින් සංවත්සර උත්සවය උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්විමට කටයුතු යොදා තිබුණි. උදෑසන නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව ආයතනයේ අණදෙන නිලධාරීතුමන්ගේ අංශ පිරික්සීම සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, අණදෙන නිලධාරිතුමා විසින් නැව් මුළුව ඇමතීමට ද කටයුතු කරන ලදි.

තවද, අණදෙන නිලධාරීතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිලධාරීන් සහ නාවිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මංගල භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්වි‍මෙන් අනතුරුව සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව නිමාවට පත්විය.