සැක කටයුතු ඉරාන ජාතිකයෙකු සහ ශ්‍රී ලංකීක පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු (02) නාවික හමුදා බාරයට

2019 දෙසැම්බර් 17 වන දින සිලාවතුර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නීතිවිරෝධී ලෙස ඩිංගි යාත්‍රාවකින් යාත්‍රා කරමින් සිටි ඉරාන ජාතිකයෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයින් දෙදෙනෙකු (02) නාවික හමුදාව විසින් සිය භාරයට ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් සාගර කලාපයේ සිදුවන අනවසර සංක්‍රමණ කටයුතු සහ ජාවාරම් කටයුතු මැඩපැවැත්වීම වෙනුවෙන් නාවික හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති මෙහෙයුමක් අතරතුරදී සිලාවතුර ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු තීරයේ සැක කටයුතු ලෙස යාත්‍රා කරමින් තිබූ ඩිංගි යාත්‍රාවක් නිරික්‍ෂණය කර එය පරික්‍ෂාවට ලක් කර ඇත. එහිදී මෙම යාත්‍රාවේ ඉරාන ජාතිකයෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු සිට ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්ණ කිරීමේදී නිසි අවසරයකින් තොරව මුහුදේ යාත්‍රා කරමින් සිට ඇති බව කරුණු අනාවරණය කරගෙන ඇත. අනතුරුව මෙම පුද්ගලයින් සහ ඩිංගි යාත්‍රාව සිය භාරයට ගැනීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කර ඇත.

තවද, ‍නාවික හමුදාව විසින් සිදු කල වැඩිදුර විමර්ශනයෙදී විදේශිය ජාතිකයාගේ මාර්ගෝපදේශකයෙකු ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයෙකු ද සිලාවතුර වෙරළ තීරයේදී නාවික හමුදාව විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එහිදී විදේශිය ජාතිකයින් සඳහා මාර්ගෝපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා පිලිගත හැකි ලියකියවිලි නාවික හමුදාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පුද්ගලයා අපොහොසත්ව ඇත. ඒ අනුව මෙම පුද්ගලයා ද නාවික හමුදාව විසින් සිය භාරයට ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. නාවික හමුදා භාරයට ගත් ඉරාන ජාතිකයාගේ වයස අවුරුදු 31 ක් වන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයින් වසය අවුරුදු 27 සහ 57 වන වියෙහි පසුවන මිගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බව හඳුනාගෙන ඇත.

එම පුද්ගලයින් සහ ඩිංගි යාත්‍රාව ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා සිලාවතුර පොලීසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී. තවද, මෙවැනි ආකාරයෙන් වගකීම රහිතව නීති විරෝධී අන්දමින් විදේශිය ජාතිකයින් රැගෙන මුහුදු සංචාරය සිදු කිරීම තුලින් සිදුවන අනතුරු වලක්වාලීම සඳහා නාවික හමුදාව නිරන්තර අවධානය යොමු කර කටයුතු කරනු ලබයි.