කසළ තේ කොළ කිලෝග්‍රෑම් 224 ක් සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙක් (03) නාවික හමුදා සහයෙන් නීතියේ රැහැනට

නාවික හමුදාව සහ වන්කාලේ පොලිසිය එක්ව 2020 මාර්තු 13 වන දින වන්කාලේ ප්‍රදේශයේදී කසළ තේ කොළ කිලෝග්‍රෑම් 224 ක් සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙක් (03) අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

නීති විරෝධී කටයුතු තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් සිය නිරන්තර දායකත්වය ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කටයුතු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, උතුරු මැද නාවික විධානයේ නාවිකයින් පිරිසක් මන්නාරම, වන්කාලේ පොලිසිය හා එක්ව 2020 මාර්තු 13 වන දින වන්කාලේ ප්‍රදේශයේදී ක්‍ෂණික මාර්ග බාධකයක් යොදා පරීක්‍ෂා කිරීමේදී සැක සහිත සුඛෝපභෝගි මොටර් රථයක් නිරීක‍්ෂණය කර එම රථය පරීක්‍ෂා කරන ලදි. එහිදී එහි සඟවා ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ මෙම කසළ තේ කොළ කිලෝග්‍රෑම් 224 ක තොගය සොයාගන්නා ලද අතර, මෝටර් රථයේ සිටි සැකකරුවන් තිදෙනෙක් එම කසළ තේ කොළ තොගය සමග අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 19 සහ 20 යන වයස් වල පසුවන සිලාවතුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවට හදුනා ගන්නා ලද අතර, එම සැකකරුවන් තිදෙනා, කසළ තේ කොළ තොගය සහ මෝටර් රථය පිළිබඳ ඉදිරි පරීක්‍ෂණ කටයුතු වන්කාලේ පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.