ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්‍රාමික නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් නාවික හමුදාව වෙත කොරෝනා මැඩලීමට අත්‍යාවශ්‍ය විෂයන් තොගයක් පරිත්‍යාග කෙරේ.

නාවික හමුදාව විසින් කොරෝනා වෛරසය රට තුල ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලබන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අත්‍යාවශ්‍ය උණුවතුර බෝතල් තොගයක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 10 වන ශිෂ්‍යභට බඳවා ගැනීමට අයත් විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන් විසින් නාවික හමුදාව වෙත ලබා දීම අද (2020 මැයි 09) නාවික හමුදා මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදි.

නාවික හමුදාව විසින් කොරෝනා වෛරසය රට තුල ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීම සඳහා සිදු කරනු ලබන වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යමය ආධාර නොයෙක් ආයතන සහ සංවිධාන මගින් නාවික හමුදාව වෙත ලැබෙමින් පවතින අතර, ඒ අනුව නාවික හමුදාවෙන් විශ්‍රාම ලබා ගොස් සිටින 10 වන ශිෂ්‍ය භට බඳවා ගැනීමට අයත් නාවික හමුදා නිලධාරීන්ගේ මූල්‍යමය දාකත්වයෙන් නාවික හමුදාව සඳහා උණුවතුර බෝතල් තොගයක් නාවික හමුදා මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා වෙත ලබා දීම සිදු කරන ලදි. මෙම අවස්ථාව සඳහා 10වන ශිෂ්‍ය භට බඳවා ගැනීමට අයත් රියර් අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) ඩබ්එම්පීඑල් වීරසිංහ සහ කොමාණ්ඩර් (විශ්‍රාමික) ඒඑස් ද සිල්වා යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහභාගීවී සිටින ලදි.

මෙහිදී නාවික හමුදාධිපති විසින් මෙම විෂයන් නාවික හමුදාව වෙත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මෙම අවස්ථාවට පැමිණ සිටි එම විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වෙත නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් සිය කෘතවේදීත්වය පලකර සිටින ලදි.‍