ඩයිනමයිට් යොදා ඇල්ලූ මසුන් තොගයක් සමග පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීමට නාවික හමුදා සහය

නාවික හමුදාව සහ යාපනය සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලය එක්ව 2020 ජුනි 08 වන දින යාපනය, කාකතිවු ප්‍රදේශයේදී සිදු කල සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ඩයිනමයිට් යොදා අල්ලන ලද මසුන් තොගයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්වී ඇත.

තහනම් ධීවර ක්‍රම භාවිතා කරමින් සිදුකරනු ලබන නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු මැඩපැවැත්වීම සඳහා නාවික හමුදාව නිරන්තර සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටිනු ලබන අතර, එවැනි තවත් එක් මෙහෙයුමක් උතුරු නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික පුද්ගලයින් පිරිසක් සහ යාපනය සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව යාපනය, කාකතිවු ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. එහිදී ප්‍රදේශයේ මසුන් එක්රැස් කර අලෙවි කරනු ලබන ස්ථානයක් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී එහි ගබඩා කර තිබූ ‍ඩයිනමයිට් යොදා අල්ලන ලද මසුන් කිලෝ 800ක පමණ ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට සමත් විය. ඒ අනුව අදාල මසුන් තොගය, මසුන් ගබඩා කිරීමට යොදා ගන්නා ඇසුරුම් 80ක ප්‍රමාණයක් සහ කිලෝ 200ක් පමණ වන මසුන් ඇල්ලීමට යොදා ගන්නා දැලක් සමඟ එම ස්ථනයේ සිටි පුද්ගලයෙකුද අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන ලදි.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 22ක් වන වවුනියාව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවට හඳුනාගෙන ඇති අතර, අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරු, මසුන් තොගය, සහ අනෙකුත් උපකරණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්‍ෂණ කටයුතු යාපනය සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබයි.