இலங்கை கடற்படை யாழ் வைத்தியசாலையில் சுத்தமான குடிநீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும்.
 

சிறுநீரக நோய் தடுக்கும் மீது ஜனாதிபதி செயலணியின் இணையாக சிறுநீரக நோய் தடுப்பிற்கான பாரிய செயற்பணியின் முன் பயணராக இருக்கும் கடற்படை ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அலகு மூலம் உருவாக்கப்பட்டு நிறுவப்பட்ட 56வது நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் இன்று(01) யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின்போது மக்களுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

02 Dec 2016

இந்திய கடற்படை தளபதி கிழக்குக் கடற்படை கட்டளையில் விஜயம் செய்தார்
 

காலி கலந்துரையாடல் 2016 சர்வதேச கடல் மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள கடந்த நாட்களில் இலங்கைக்கு வருகை தந்த இந்திய கடற்படை தளபதி அட்மிரல் சுனில் லன்கா அவர்கள் நேற்று (30)ஆம் திகதி கிழக்குக் கடற்படை கட்டளைத்தில் விஜயம் செய்தார்.

01 Dec 2016

அமெரிக்க பசிபிக் மண்டல தளபதி கிழக்குக் கடற்படை கட்டளையில் விஜயம் செய்தார்
 

காலி கலந்துரையாடல் 2016 ஏழாவது சர்வதேச கடல் மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள கடந்த நாட்களில் இலங்கைக்கு வருகை தந்த அமெரிக்க பசிபிக் மண்டல தளபதி அட்மிரல் ஹாரி பி ஹாரிஸ் அவர்கள் நவம்பர் 29 ஆம் திகதி கிழக்குக் கடற்படை கட்டளையில் அவதானிப்பு விஜயத்தின் ஈடுபட்டுள்ளார்.

01 Dec 2016