நீரில் மூழ்கிய நபரின் உடல் கடற்படை நீர்முழ்கி பிரிவின் வீரர்களினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

வெலிகம, அகுரெஸ்ஸ பாதையில் தெனிபிடிய பாலம் அருகில் பொல்வத்த ஆற்றுக்கு குதித்த ஒருவரின் உடலை கடற்படை நீர்முழ்கி பிரிவின் வீரர்களினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

01 Jun 2019

இலங்கை கடற்படை கப்பல் விஜயபா நிருவனம் அதன் 22 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது

கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் இலங்கை கடற்படை கப்பல் ‘விஜயபா’ நிருவனத்தின் 22 வது ஆண்டு நிறைவு விழா இன்று (ஜுன் 01) கொண்டாடப்பட்டது.

01 Jun 2019

கடற்படையினரினால் உல்லக்காலை களப்பு பகுதியில் இருந்து சட்டவிரோத மீன்பிடி வலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

கிழக்கு கடற்படைக் கட்டளையின் கடற்படையினரினால் இன்று (ஜூன் 01) உல்லக்காலை களப்பு பகுதியில் மேற்கொன்டுள்ள சோதனை நடவடிக்கையின் போது சுமார் 80 அடி நீளமான சட்டவிரோத மீன்பிடி வலைகள் 25 கைப்பற்றப்பட்டன.

01 Jun 2019