තහනම් දැල් භාවිතයෙන් ධීවර කටයුතු සිදුකල පුද්ගලයින් 09 ක් නැගෙනහිර මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ත්‍රිකුණාමලය එළිෆන්ට් අයිලන්ඩ් මුහුදු ප්‍රදේශයේ 2024 අප්‍රේල් මස 15 වන දින සිදුකල සෝදිසි මෙහෙයුමක් මඟින්, වලංගු බලපත්‍ර නොමැතිව ධීවර කටයුතු සිදුකල සහ තහනම් දැල් භාවිතයෙන් ධීවර කටයුතු සිදුකල පුද්ගලයින් නව දෙනෙකු (09) සමඟ ඩිංගි යාත්‍රා දෙකක් (02) නාවික හමුදා භාරයට ගැනීමට කටයුතු කෙරිණි

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුද සහ වෙරළ කලාපය ඔස්සේ සිදුකෙරෙන නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු මැඩපවත්වා, නීත්‍යානුකූල ධීවර කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් නාවික හමුදාව නිරන්තර අවධානයෙන් සිටිමින් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ඒ අනුව, 2024 අප්‍රේල් මස 15 වන දින නැගෙනහිර නාවික විධානයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික තටාකාංගණය ආයතනය මඟින් එළිෆන්ට් අයිලන්ඩ් මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදුකල මෙම සෝදිසි මෙහෙයුමේදී, සැකකටයුතු ඩිංගි යාත්‍රා දෙකක් (02) නිරීක්ෂණය කර පරික්ෂාවට ලක් කෙරිණි. එහිදී වලංගු බලපත්‍ර නොමැතිව ධීවර කටයුතු සිදුකල සහ තහනම් දැල් භාවිතයෙන් ධීවර කටයුතු සිදුකල පුද්ගලයින් නව දෙනෙකු (09) සමඟ එම ඩිංගි යාත්‍රා දෙක (02) සහ තහනම් ධීවර දැල් මෙලෙස නාවික හමුදා භාරයට ගැනීමට කටයුතු කෙරිණි.

තවද, මෙම මෙ‍හෙයුම මඟින් නාවික හමුදා භාරයට ගත් සැකකරුවන් අවුරුදු 22 ත් 54 ත් අතර වයසේ පසුවන කින්නියා ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවට හඳුනා ගෙන ඇත. නාවික හමුදා භාරයට ගත් එම සැකකරුවන් නව දෙනා (09) ඉදිරි නීතීමය කටයුතු සඳහා කොඩ්බේ ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලද අතර, ඩිංගි යාත්‍රා දෙක (02) සහ තහනම් ධීවර ආම්පන්න ඉදිරි නීතීමය කටයුතු සිදුකරන තෙක් නාවික හමුදා භාරයේ සුරක්ෂිතව තබා ඇත.