‘2020 අද්මිරාල් ක්ලැන්සි ප්‍රනාන්දු අනුස්මරණ නාවික කුසලාන රුවල් යාත්‍රා තරඟාවලිය’ ප‍ළමු දිනය සාර්ථකව නිමාවට පත්වේ.

අද (2020 පෙබරවාරි 29) ගාලු මුවදොර වෙරළ තීරයෙහිදී ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා රුවල් යාත්‍රා සංවිධානයේ සහාය සමගින් පවත්වනු ලබන ‘2020 අද්මිරාල් ක්ලැන්සි ප්‍රනාන්දු අනුස්මරණ නාවික කුසලාන රුවල් යාත්‍රා තරඟාවලියේ’ පළමු දිනය සාර්ථකව අවසන් විය.

29 Feb 2020

පිලිපීන නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රීලංකා නාවික හමුදාව අතර සුහද පැසි පන්දු තරගාවලියක්

තෙදින නිළ සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණ සිටින පිලිපීන නාවික හමුදාවට අයත් ‘රමොන් අල්කරාස්’ (Ramon Alcaraz) සහ ‘ඩවාවෝ ඩෙල්සූර්’ (Davao Delsur) යන නෞකාවන් දෙකෙහි (02) නාවික පුද්ගලයින් සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අතර 2020 ජනවාරි 27 වන දින සුහද පැසි පන්දු තරගයක් පවත් වන ලදි.

28 Jan 2020

Archives