නාවික හමුදා උත්තමාචාර මැද රියර් අද්මිරාල් තිලක් සිගේරා නාවික හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබයි

රියර් අද්මිරාල් තිලක් සිගේරා සිය වසර 35 කට අධික නාවික සේවය නිමා කරමින් අද (2022 ජූලි 28) දින විශ්‍රාම යන ලදී.

නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළු‍ගේතැන්න ප්‍රමුඛ නාවික හමුදා කළමණාකරන මණ්ඩලය විසින් අද දිනට 55 වන උපන්දිනය යෙදී ඇති රියර් අද්මිරාල් තිලක් සිගේරා වෙත උපන් දින සුභපැතුම් එක් කිරීමෙන් අනතුරුව, නාවික හමුදා සම්ප්‍රදායානුකූලව විශේෂ සම්මාන මුරයක් මගින් ඔහු වෙත උත්තමාචාරය පුද කෙරිණි. සහෘද නිලධාරීන් විසින් සමුදීමෙන් පසු නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ සිට, නාවික රථ පෙළපාලියකින් පිටව යන මොහොතේ ජ්‍යේෂ්ඨ සහ කණිෂ්ඨ නාවිකයින් එම ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියා හට සුභාශිංසන පිරිනමන ලදි.

1987 වර්ෂයේදී 16 වන ශිෂ්‍යභට නිලධාරී බඳවා ගැනීමට අයත් ශිෂ්‍යභට නිලධාරියෙකු වශයෙන් නාවික හමුදා සේවයට එක්ව ඇති රියර් අද්මිරාල් තිලක් සිගේරා, තම සේවා කාලය තුළ කපිතාන් සැපයුම් හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව උතුර, අධ්‍යක්ෂ නාවික දේශීය මිළදී ගැනීම්, කොමදෝරු අධිකාරි සැපයුම් හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නැගෙනහිර, නාවික ලේකම් සහ නාවික හමුදාධිපතිගේ ලේකම්, අධ්‍යක්ෂ ඒකාබද්ධ සැපයුම් හා සේවා කළමණාකරණ පද්ධතිය, අධ්‍යක්ෂ නාවික (වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප්) සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (අයවැය හා මුදල්) ආදී ප්‍රමුඛ නිල තල දරමින් කටයුතු කල කීර්තිමත් ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියෙකි.