‘සයුරුසර’ සඟරාවේ 45 වන කලාපය එළිදකී

නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකය මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන ‘සයුරුසර’ සඟරාවේ 45 වන කලාපය එහි ප්‍රධාන සංස්කාරක, ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් (ස්වේ) එස්ආර් සුදුසිංහ විසින් අද (2022 සැප්තැම්බර් 21) නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී, නාවික හමුදාධිපති, වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න වෙත පිළිගන්වන ලදි.

නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ කියවීමේ හා ලිවීමේ රුචිය වර්ධනය කිරීම මෙන්ම ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් ඔප් නැංවීම සහ නාවික හමුදාවේ සමාජ මෙහෙවර ව්‍යාපෘතීන් ඇතුළු විශේෂිත අවස්ථාවන් පිළිබඳව නාවික පුද්ගලයින් දැනුවත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සයුරුසර සඟරාව අර්ධ වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි.

තවද, මෙවර කලාපය, නාවික හමුදා පුද්ගලයන්ගේ සුවිශේෂී සංග්‍රාමික අත්දැකීම් ඇතුලත් හරවත් ලිපි එකතුවකින් සහ නාවික පුද්ගලයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන්ගේ නිර්මාණාත්මක ගද්‍ය, පද්‍ය, සිතුවම් සහ ඡායාරූප ඇතුලත් විචිත්‍රවත් ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ එකතුවකින් සමන්විත වේ.