පී 627 ගැඹුරු මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාව ශ්‍රී ලංකාව බලා පැමිණෙන අතරවාරයේ පිලිපීනයේ මැනිලා වරායට සේන්දු වෙයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සියැටෙල් වරායේ සිට පසුගිය 2022 සැප්තැම්බර් මස 03 වන දින කොළඹ වරාය බලා ගමන් ආරම්භ කල පී 627 ගැඹුරු මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාව 2022 ඔක්තෝබර් මස 12 වන දින උදෑසන පිලිපීනයේ මැනිලා වරායට සේන්දු වූ අතර, එම අවස්ථාව සඳහා පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනිය, ‍ෂෝබිනී ගුණසේකර මහත්මිය සහභාගී වන ලදි.

පී 627 නෞකාව ඇමරිකාවේ ගුවාම්හී (Guam) අප්‍රා (Apra) වරායෙන් සැපයුම් අවශ්‍යතා ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව, 2022 ඔක්තෝබර් මස 05 වන දින ශ්‍රී ලංකාව බලා ගමන් ආරම්භ කර නාවික සැතපුම් 1800 ක් පමණ (කිලෝමීටර් 3333 ක් පමණ) වූ මුහුදු ගමනකින් පසු නැවත සැපයුම් හා සේවා අවශ්‍යතා සපයා ගැනීම සඳහා 2022 ඔක්තෝබර් මස 12 වන දින මෙලෙස පිලිපීනයේ මැනිලා වරායට සේන්දු විය.

තවද, පී 627 නෞකාව පිලිපීනයේ මැනිලා වරායට සේන්දු වන අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූ පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනිය, වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන ‍ෂෝබිනී ගුණසේකර මහත්මිය, පී 627 නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී කපිතාන් ලංකා දිසානායක හමුවී අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වැදගත් කරුණු පිළිබඳව අදහස් හුවමාරු කරගැනීමටද එහිදී කටයුතු කෙරිණි.

කොළඹ වරාය බලා පී 627 නෞකාව පැමිණෙන දීර්ඝ මුහුදු ගමනේදී මේ වන විට දින 41 ක කාලයක් ශාන්තිකර සාගරය ඔස්සේ නාවික සැතපුම් 7700 ක් පමණ (කිලෝමීටර් 14260 ක් පමණ) දුරක් පැමිණ ඇත. තවද, නෞකාව එහි මීළඟ සැපයුම් අවශ්‍යතා සඳහා සිංගප්පූරුවේ චැංගී (Changi) වරාය වෙත සේන්දු වීමෙන් අනතුරුව, එළඹෙන 2022 නොවැම්බර් මස පළමු සතිය තුලදී කොළඹ වරායට සේන්දුවීමට නියමිතව ඇත.