සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලයේ සමාරම්භක උත්සවය උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වේ

සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලීය සමාරම්භක උත්සවය අත්තිඩිය ඊගල්ස් ලේක්සයිඩ් උත්සව ශාලාවේදී ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින පැවැත්වුණු අතර, එම අවස්ථාව සඳහා සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සභාපති, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු රියර් අද්මිරාල් රවී රණසිංහ ගේ ආරාධනයෙන් නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න සහභාගී විය.

ත්‍රිවිධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික ක්‍ෂේත්‍ර‍යට අනුයුක්ත ඉංජිනේරු නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා හැකියාව ජාතික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සාමූහිකව දායක කර ගැනීම, දැනුම හා හැකියාව හුවමාරු කර ගැනීම සහ වෘත්තීය සහයෝගීත්වය වර්ධනය කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් යුද, නාවික හා ගුවන් හමුදා ඉංජිනේරු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලය ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ ත්‍රිවිධ හමුදාධිපතිවරුන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. පසුගිය 2022 සැප්තැම්බර් මස 09 වන දින නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ පැවති එහි මහසභා රැස්වීමේදී සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලීය ප්‍රථම සභාපති ලෙස දැනට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සිටින වඩාත් සුදුසුකම් සහිත ඉංජිනේරු නිලධාරියා වන, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු, ආචාර්ය, රියර් අද්මිරාල් රවී රණසිංහ, යූඑස්පී, පීඑස්සී, DBA (USA), MBA (MOT), BTech (Mech), FIMarEst, FIE(SL), FIE (Ind), CEng (UK), CEng (SL), CEng (India), Dip in (S & DS), Dip in (MM) පත්කිරීම සිදු කෙරිණි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඉංජිනේරු සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශයේ ඉහළ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත නිලධාරීන් 779 ක් සිටින අතර, එයින් 38 දෙනෙකු වරලත් ඉංජිනේරු වරුන් වන අතර, ඉන් බහුතරයක් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ලබා ඇත.

ඊගල්ස් ලේක්සයිඩ් උත්සව ශාලාවේදී 2022 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින පැවැත්වුණු සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලීය සමාරම්භක උත්සවය සඳහා සහභාගී වූ ආරක්‍ෂක ලේකම් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාධිපතිවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් පිළිගැනීම, සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලයේ සභාපති, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු රියර් අද්මිරාල් රවී රණසිංහ විසින් සිදුකරන ලදී. එහිදී පිළිගැනීමේ කථාව සිදුකරමින්, සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු ක්‍ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කර, ලොව අනෙකුත් සමාන ඉංජිනේරු ආයතනයන් අතරට එක්වීම සඳහා සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලය, ස්ථාපිත කර ඇති බවත්, එමඟින් සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික දැනුම රටේ තිරසාර සංවර්ධනය සහ ජාතික ආරක්‍ෂාව සඳහා ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලයේ සභාපති, ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙම සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා විසින් සිදු කරන ලද අතර, සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු ක්‍ෂේත්‍රයේ සාමූහිකත්වය, ජාතිය ගොඬනැගීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට දායක කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් එහිදී ඔහු අදහස් දක්වන ලදි.

තවද, මෙම සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා‍ ලෙස සහභාගී වූ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න, සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලය ස්ථාපිත කිරීමේ ඉදිරි අපේක්‍ෂාව පිළිබඳ සිය දේශනයේදී අදහස් දක්වන ලදි. රටේ වත්මන් සහ අනාගත සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු අවශ්‍යතා සපුරාලීම සදහා සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ ඉංජිනේරු නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය නිපුණත්වය වර්ධනයට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනු ලබන, ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු ආයතනය බවට මෙම සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලය පත්කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එහිදී ආරක්‍ෂක ලේකම් විසින් පවසන ලදි. සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලීය නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම ද එහිදී ආරක්‍ෂක ලේකම් විසින් සිදුකෙරිණි.

තවද, සන්නද්ධ හමුදා ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික විද්‍යාලීය සමාරම්භක උත්සවය සඳහා සම්භාවනීය ආරාධිතයන්, ත්‍රිවිධ හමුදාව නියෝජනය කරමින් ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණික ක්‍ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන් සහ ත්‍රිවිධ හමුදා ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.