එක්සත් රාජධානියේ ජල මාණක ප්‍රධානී නාවික හමුදාධිපති හමුවෙයි

එක්සත් රාජධානියේ ජල මාණක ප්‍රධානී (National Hydrographer of the United Kingdom) රියර් අද්මිරාල් රේට් හැචර් (Rear Admiral Rhett Hatcher) ඇතුළු දූත පිරිසක්, නිල හමුවක් සඳහා 2022 නොවැම්බර් මස 08 වන දින නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න හමුවිය.

මෙම නිල හමුවේදී ජල මානක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද්වී පාර්ශවීය වශයෙන් වැදගත් කරුණු පිලබඳ රියර් අද්මිරාල් රේට් හැචර් (Rear Admiral Rhett Hatcher) සහ නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න අතර සුහද සාකච්ඡාවක් සිදු කෙරිණි. එමෙන්ම, එම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජල මානක ප්‍රධානී හා රජයේ ඒකාබද්ධ ජල මානක ප්‍රධානී, රියර් අද්මිරාල් ප්‍රසාද් කාරියප්පෙරුම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාල‍යේ ආරක්‍ෂක උපදේශක, කර්නල් පෝල් ක්ලේටන් (Colonel Paul Clayton) ද සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් නාවික හමුදාධිපති සහ එක්සත් රාජධානියේ ජල මාණක ප්‍රධානී අතර සමරු තිළිණ හුවමාරුවක්ද සිදු කෙරිණි.