නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ප්‍රථම වාර්ෂික ප්‍රකාශණය එළිදකි

ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨය මඟින් ප්‍රථම වරට එළි දක්වන ලද වෘත්තීය ප්‍රකාශනය වන ‘The Porthole’ සංග්‍රහයෙහි පළමු පිටපත නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති කොමදෝරු ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු විසින් නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා වෙත පිළිගැන්වීම, 2022 දෙසැම්බර් මස 29 වන දින නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී සිදු කෙරිණි.

නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨය මඟින් 2022 වර්ෂයේ එළිදක්වන ලද මෙම ප්‍රථම සංග්‍රහයෙහි තේමාව ‘සමුද්‍රීය ආරක්‍ෂාව මඟින් ආර්ථික සමෘද්ධිය’ යන්න වේ.

‘The Porthole’ සංග්‍රහය, නිලධාරි උප‍දේශකයන්, ශිෂ්‍ය නිලධාරීන්, පුහුණුවන නිලධාරින්, නාවික උපදේශකයන් සහ පුහුණුවන නාවිකයන් විසින් ලියන ලද හරවත් ලිපි එකතුවකින් සමන්විත වේ.