සමුගැනීමේ හා හඳුන්වාදීමේ නිල හමුවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නාවික උපදේශක නිලධාරීන් නාවික හමුදාධිපති හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තනාපති කාර්යාලයේ නාවික උපදේශක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන Lieutenant Commander RICHARD LISTER සහ නව නාවික උපදේශක වශයෙන් පත්වීමට නියමිත Lieutenant Commander JESSICA V. DE MONT සමුගැනීමේ හා හඳුන්වාදීමේ නිල හමුවක් සඳහා අද දින (2023 මැයි 19) නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී, නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා හමුවිය.

ඒ අනුව, නාවික හමුදාධිපති විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තනාපති කාර්යාලයේ වත්මන් නාවික උපදේශක සහ පත්වීමට නියමිත නව නාවික උපදේශක නිලධාරීන් නාවික හමුදා මූලස්ථානය වෙත පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව, ද්වීපාර්ශ්වික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය අතර සුහද පිළිසඳරක් පැවැත්විණි.

එමෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නාවික උපදේශක ලෙස Lieutenant Commander RICHARD A. LISTER සිය රාජකාරී කාලසීමාව තුලදී ලබාදුන් සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාධිපති විසින් ඔහු වෙත සිය කෘතවේදීත්වය පල කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා ශුභාශිංසන පිරිනැමීමද මෙහිදී සිදුකෙරිණි.

තවද, මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් සමරු තිළිණ හුවමාරුවක් ද සිදු කෙරිණි.