உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த கடற்படைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது

2020 க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த கடற்படை வீரர்களின் பிள்ளைகளுக்கான புலமைப்பரிசில்கள் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று (2022 ஏப்ரல் 06) கடற்படைத் தலைமையகத்திலுள்ள அட்மிரல் சோமதிலக்க திஸாநாயக்க கேட்போர் கூடத்தில் கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகேதென்னவின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

06 Apr 2022